mindfulness w sporcie

Mindfulness w sporcie: Co może dać zawodnikowi?

Rywalizacja sportowa wiąże się z silnymi emocjami, presją otoczenia, własnymi ambicjami. Jest również wymagająca pod względem fizycznym. Wymaga intensywnych treningów, restrykcyjnego przestrzegania diety, konsekwencji w działaniu. To wszystko powoduje stres, w wyniku którego wielu zawodników doświadcza wypalenia i uzyskuje coraz niższe wyniki w sporcie. Czy praktykowanie mindfulness może temu zapobiec?

Stosowanie mindfulness ma przełożenie na sportowy performance. Pomaga utrzymać skupienie w ważnych momentach, zredukować stres i przyczynić się do poprawy ogólnego dobrostanu. To z kolei przekłada się na motywację do treningów, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach (np. porażki) oraz wyższą konsekwencję w dążeniu do obranego wcześniej celu.

Czym jest mindfulness?

Mindfulness jest techniką uważności, która polega na byciu „tu i teraz”. Składa się z uważnej świadomości i akceptacji. Co to oznacza? Uważna świadomość dotyczy koncentracji na doświadczeniach w danej chwili. Akceptacja z kolei zakłada ciekawość, otwartość i zgodę na to wszystko, co się dzieje zamiast negatywnego reagowania na doświadczenie.

Mindfulness w sporcie

Celem praktykowania mindfulness w sporcie może być m.in. identyfikacja momentu, w którym nasza uwaga nie skupia się na realizowanym przez nas zadaniu, a myśli gdzieś dryfują. Będąc świadomym tych momentów, możemy z powrotem przenieść uwagę na realizowane zadanie i w ten sposób podnieść naszą wydajność.

Wśród licznych korzyści, jakie praktyka mindfulness przynosi sportowcom na uwagę zasługuje m.in.:

  1. Poprawa snu: Lepszy sen to lepsza regeneracja, a ta jest niezbędna dla osób aktywnych fizycznie. Brak snu i problemy ze snem często prowadzą do problemów emocjonalnych, podnoszą ryzyko wystąpienia kontuzji i utrudniają utrzymanie prawidłowej masy ciała.
  2. Redukcja stresu: Zbyt wysoki lub zbyt intensywny stres wpływa negatywnie na samopoczucie, co rzutuje na wyniki w sporcie.
  3. Wdzięczność: Zawodnicy skoncentrowani na osiągnięciu sukcesu często zapominają o prostych przyjemnościach i tracą umiejętność cieszenia się z małych rzeczy. Docenianie drobnych chwil i tego, co dzieje się w naszym życiu sportowym i pozasportowym jest pewnego rodzaju efektem ubocznym praktykowania uważności.
  4. Samoświadomość: Praktyki mindfulness pozwalają podnieść samoświadomość, a co za tym idzie łatwiej nam zauważać nasze myśli, emocje, a także sygnały płynące z ciała. Higiena sportu wymaga tego, abyśmy wsłuchiwali się w język naszego ciała i reagowali adekwatnie do jego potrzeb.
  5. Performance w sporcie: Mindfulness obniża poziom lęku, a sportowcy, którzy mają obniżony poziom lęku osiągają lepsze wyniki.