praktykowanie mindfulness

Dlaczego warto trenować mindfulness?

Roztrząsamy przeszłość, zastanawiamy się nad przyszłością, planujemy… Tymczasem to, co może nam przynieść zdecydowanie więcej korzyści to bycie „tu i teraz”.

Metoda mindfulness nawiązuje w swoich założeniach do technik medytacji. Praktykowanie uważności polega na świadomym kierowaniu uwagi w stronę tego, co dzieje się „tu i teraz”. Koncentrowaniu się na tym, czego doświadczamy w danym momencie, a nie na tym, co już było lub dopiero będzie.

Po co trenować uważność?

Mindfulness ma swoje początki w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Zainteresowanie treningiem uważności rosło w miarę upływu czasu i również teraz jest bardzo duże. Dlaczego?

Przede wszystkim dlatego, że trening uważności przynosi nam liczne korzyści w życiu codziennym. Przede wszystkim:

  • pozwala się uwolnić od natłoku myśli,
  • redukuje stres i jego negatywne skutki,
  • pomaga lepiej kontrolować swoje emocje,
  • poprawia koncentrację,
  • wpływa na poczucie satysfakcji z życia,
  • pozwala odkryć nasz prawdziwy potencjał i z niego korzystać.

Dlaczego uważność jest tak ważna?

Obecnie coraz częściej padamy ofiarami przeładowania informacyjnego. Ze wszystkich stron bombardują nas informacje i bodźce, których mózg nie jest w stanie przetworzyć, a z pewnością  nie w takich ilościach. To powoduje przeciążenie układu nerwowego i przestymulowanie, a w rezultacie drażliwość, problemy z koncentracją i zmęczenie. Trening uważności pozwala przeciwdziałać zjawisku przestymulowania. Dzięki niemu potrafimy się wyciszyć i odnaleźć wewnętrzną równowagę.

Jak mindfulness wpływa na nasze zdrowie psychiczne?

Umiejętność uważnego i niewartoścującego koncentrowania się na doświadczaniu chwili obecnej i słuchaniu języka własnego ciała wywiera bardzo konkretny, a zarazem pozytywny wpływ na kondycję psychiczną i fizyczną człowieka. Na czym to polega? Z prowadzonych badań wynika, że praktykowanie mindfulness może zmniejszyć ryzyko zaburzeń nastroju i nawrotów depresji. Wynika to z faktu, iż u podstaw tych zaburzeń leżą niewspierające sposoby myślenia i postrzegania rzeczywistości, a także ciągłe ocenianie i krytykowanie własnej osoby. Trening uważności uczy przyjmowania doświadczeń bez oceniania ich i bez ich klasyfikowania. To pozwala na zmianę szkodliwych schematów  myślowych, a w rezultacie zmianę podejścia od otaczającego nas świata i nas samych. Kurs MBSR stał się pionierskim podejściem do redukcji stresu i poprawy dobrostanu, co potwierdzają również liczne dowody naukowe, w tym najnowsze wyniki badania klinicznego (2022), które wykazało równie wysoką skuteczność MBSR jak stosowanie escitalopramu, leku o działaniu przeciwdepresyjnym, w leczeniu zaburzeń lękowych. Co ważne, praktykowanie uważności przynosi korzyści nie tylko osobom, które na co dzień nie radzą sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.